LOGO

LOGO
Na trasie questu Z Bronowic Małych do Mydlnik pojawili się kolarze :)Questing zimą - 50 uczestników na styczniowej trasie questu


Zdjęcia z trasy questu - 21 stycznia 2016 dostępne TUTAJ.
Quest z Bronowic Małych do Mydlnik na stronie QUESTING.PL

Quest "Z Bronowic Małych do Mydlnik" został umieszczony na stronie portalu Questing.pl.

www.questing.pl


Trasa questu w wersji końcowej

Parametry trasy questu "Z Bronowic Małych" do Mydlnik:


Długość trasy: 5km 800m    Drogi utwardzone, chodniki: 70%     Drogi polne, bezdroża: 30%
Max wysokość: 269m n.p.m., min wysokość: 211m n.p.m., max różnica wysokości: 58m
POCZĄTEK TRASY: Kraków, Bronowice Małe: skrzyżowanie ul. W. Tetmajera i ul. Pod Strzechą (50005’12,1”N, 19052’44,7”E).
KONIEC TRASY: Kraków, Mydlniki: pętla autobusowa. (50005’01,4”N, 19050’44,8”E).
Czas przejścia + rozwiązanie zadań: 3 godziny    Czas przejazdu rowerem + rozwiązanie zadań: 1,5 godziny.Konkurs na projekt graficzny pieczęci questu

Klub Kultury Mydlniki i stowarzyszenie Pułap serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na projekt graficzny pieczęci questu "Z Bronowic Małych do Mydlnik".


                                      Regulamin: TUTAJ             Karta zgłoszenia: TUTAJ

Przykładowe prace konkursowe:

Konsultacje ze specjalistą z zakresu turystyki oraz pierwsze testy

W dniu 17.11.2015 na trasie questu "Z Bronowic Małych do Mydlnik" odbyły się konsultacje koordynatora projektu "Zagadkowa Dzielnica VI" ze specjalistką z zakresu turystyki - dr Kamilą Ziółkowską-Weiss - pracownikiem IG UP w Krakowie. Pan Martin Tułodziecki jako pierwszy przeprowadził test wszystkich zadań na trasie.

 

 Konsultacje terenowe z Panem Mieczysławem Stachurą (TPB)

29 października 2015 koordynator projektu "Zagadkowa Dzielnica VI" przeprowadził w terenie konsultacje proponowanej trasy questu z Panem Mieczysławem Stachurą, mieszkańcem Bronowic Małych, znawcą problematyki Dzielnicy VI, przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Bronowic.

Zdjęcia z prac terenowych dostępne są TUTAJ
Dokumentacja fotograficzna obiektów wskazanych przez mieszkańców jako atrakcje Dzielnicy VI


Galeria zdjęć (fot. W.Warcholik) z obiektami wskazanymi przez mieszkańców Dzielnicy VI jako atrakcje oraz wykonanych w punktach pierwszej propozycji trasy questingowej, dostępna jest TUTAJ.Pierwsza wersja trasy po konsultacjach z mieszkańcami Dzielnicy VI

Po wstępnych konsultacjach z mieszkańcami Dzielnicy VI wyznaczono pierwszą, wstępną propozycję przebiegu trasy - quest "Zagadkowa Dzielnica VI".
Długość: 3.5 km
Czas rozwiązywania: 2 godziny.
Punkt początkowy: Parking przy ul. Tetmajera.
Punkt końcowy: Pętla autobusowa w Mydlnikach.


Co to jest questing?

Questing - tworzenie nieoznakowanych tras, którymi uczestnik przemieszcza się samodzielnie, kierując się wskazówkami, zawartymi w karcie zadań, zwykle wierszowanymi, wzbogaconymi ilustracjami, rebusami itp.

Artykuł wyjaśniający istotę questingu:
A. Pawłowska, 2014, Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, Turystyka Kulturowa, nr 1.

Przykłady questów z terenu Małopolski (do pobrania):
Brzesko:
- Dziedzictwo Goetzów Okocimskim. Opiekun: Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku.
Dobczyce:
- Wyprawa w przeszłość. Opiekun: PTTK w Dobczycach.
Gorlice:
- Śladami bitwy z księdzem Świeykowskim. Opiekun: Pawilon Historii Miasta Gorlice.
Kraków:
- Dzieciństwo wśród Murów - spacer edukacyjny. Opiekun: MHK
- Z okien apteki - spacer edukacyjny. Opiekun: MHK
- Oczami lekarza - spacer edukacyjny. Opiekun: MHK
- Śladami nastolatki - spacer edukacyjny. Opiekun: MHK
Lanckorona:
- W anielskim miasteczku. Opiekun: Stowarzyszenieekologiczno - kulturalne„Na Bursztynowym Szlaku”.
Zator:
- Spacerem po stolicy Doliny Karpia. Opiekun: Stowarzyszenie Dolina Karpia.

Największe bazy questów na terenie Polski dostępne są na stronach www:
1. BestQuest - www.bestquest.pl
2. Questing.pl - www.questing.plSzczegóły projektu "Zagadkowa dzielnica VI"


Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie Questu, obejmującego obiekty znajdujące się na terenie Dzielnicy VI m. Krakowa, cechującej się niewykorzystanym potencjałem turystycznym, w dużej mierze ze względu na peryferyjną lokalizację w stosunku do rozwiniętego turystycznie centrum miasta. Opracowany i wdrożony quest to pomysł na prezentację, udostępnienie oraz interpretację dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Dzielnicy VI, poprzez zamierzone spotkanie jego uczestników (mieszkańców, turystów) z obiektami i walorami kultury Krakowa.
Stanowi alternatywę dla tradycyjnego zwiedzania przestrzeni miejskiej (obciążonego kosztami wynajęcia przewodnika, zakupem materiałów informacyjnych, terminami wstępu do obiektów), w której uczestnicy questu stają się czynnymi uczestnikami wyreżyserowanej przez organizatorów przygody. Tworzenie questu będzie procesem, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele lokalnej społeczności, pod okiem wykwalifikowanych przewodników, pracowników naukowych.

Harmonogram działań:
1.09.2015 – 31.10.2015 – Konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej Dzielnicy VI Krakowa, lokalnymi podmiotami gospodarczymi Dzielnicy VI m. Krakowa, biurami informacji turystycznej oraz przedstawicielem WBK.
1.10.2015 – 31.10.2015 – Konsultacje ze specjalistami (przedstawiciele krakowskiego
środowiska uniwersyteckiego, przewodnicy, trenerzy questingu).
1.11.2015 – 31.12.2015 – Przygotowanie treści Questu. Poprawki treści Questu po uwagach
konsultantów.
1.12.2015 – 15.12.2015 – Końcowa konsultacja treści Questu z ww. podmiotami.
1.01. 2016 – 31.01.2016 – Wydruk materiałów, zakup przedmiotów trwałych.
1.02.2016 – 15.02.2016 – Weryfikacja funkcjonowania Questu (grupa testowa).
16.02.2016 – 30.04.2016 – Weryfikacja funkcjonowania Questu (uczestnicy projektu).


Dofinansowanie projektu "Zagadkowa dzielnica VI"

W drugiej edycji Konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK im. Stefana Bryły, przy współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, Jury zdecydowało, że granty finansowe otrzyma 300 pomysłów spośród 2224 złożonych wniosków. Łączna wartość przyznanych grantów wynosi 1,5 mln złotych. 

Lista Laureatów II edycji Tu mieszkam, Tu zmieniam dostępna jest:  TUTAJ

Wnioskowana i przydzielona kwota grantu "Zagadkowa Dzielnica VI" = 4000zł. 
Całkowity koszt projektu 4000zł.
Strona internetowa Fundacji Banku Zachodniego: www.fundacja.bzwbk.pl


Mapa Dzielnicy VI

Mapa Dzielnicy VI